Výpověď pojistné smlouvy

Sjednat povinné ručení je obvykle velice jednoduché, v podstatě jde jenom o výběr pojišťovny, která klientovi sedne a následné podepsání smlouvy sjednaného pojištění. Tuto činnost může klient vykonat v kamenné pobočce pojišťovny nebo pomocí internetu, kde se většinou dočká i slevy.

Vypovědět pojistnou smlouvu už není tak snadné, a je potřeba postupovat dle všeobecných pojistných podmínek dané pojišťovny a výpověď musí být vždy doručena v písemné formě.

Změna pojišťovny

Ještě předtím, než budete moci změnit pojišťovnu, musíte ukončit povinné ručení u svého nynějšího pojistitele. Nejsnadněji a nejčastěji se smlouva ukončuje:

  • výpovědí ke konci pojistného období – výpovědí ke konci pojistného období – výpověď v písemné podobě musí být doručena maximálně 6 týdnů před koncem pojistného období

To znamená, že vypovědět smlouvu máte možnost ke konci pojistného období. Jestliže potřebujete přerušit smlouvu dříve, máte tyto možnosti:

  • podání výpověďi nejdéle do 2 měsíců od uzavření pojištění – po uplynutí 8 denní výpovědní lhůty pojištění zaniká
  • výpověď smlouvy při neshodě na změně výše pojistného – nejdéle do 1 měsíce od momentu, kdy jste obdrželi oznámení o změně pojistného
  • oboustrannou dohodu – mezi vámi jako pojistníkem a pojišťovnou jako pojistitelem
  • přerušení pojištění při vyřazení vozidla z registru
  • zrušení smlouvy v případě, že vůz přestal fyzicky existovat
  • zrušení smlouvy při odcizení vozidla


Jestliže jste nespokojeni se svým aktuálním pojištěním, můžete si zařídit nové povinné ručení zde na našich stránkách. S ukončením vaší aktuální pojistné smlouvy a s tím spojenou změnou pojišťovny se vám dostane pomoci od profesionálů.